POLITICA DE PRIVACITAT MOTORS I VENTILADORS, S.L.


La present política de privacitat té com a objectiu proporcionar la màxima transparència sobre el tractament de les seves dades personals.

 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que:

1.- El responsable del tractament de les seves dades d'índole personal és

MOTORS I VENTILADORS SL
CIF: B58967183

Domicili de la societat: Conca de Barberà 6, PI Pla de la Bruguera, Castellar del Vallès. Barcelona CP.08211

Telèfon: 34 93 7159988
Fax: 34 93 7159989
Direcció de correu electrònic: airtecnics@airtecnics.com

Dades legals i/o registrals de la societat:

TOMO 10883
LIBRE 9823
SEC. 2ª
FOLI 138
FULLA 126301
INSCRIPCIÓ 1ª

Del Registre Mercantil de Barcelona

2.- Quan sol·licita un dels nostres productes, MOTORS I VENTILADORS recapta la informació essencial amb l'objectiu de tramitar les seves comandes i realitzar una correcta transacció comercial, així com per a la corresponent facturació. Les seves dades no es processen amb propòsits comercials. MOTORS I VENTILADORS, S.L. recull les següents dades personals:

NOM
DIRECCIÓ
DIRECCIÓ ELECTRÒNICA
TELÈFON
ALLOTJAMENT WEB
IP


3.    Cessió de dades a tercers. Només se cediran les seves dades personals a les autoritats i/o els tribunals de justici compliment d'un requeriment formal segons la legislació vigent o bé a les nostres empreses col·laboradores, que accediran a les seves dades amb l'única finalitat de realitzar una correcta transacció comercial.

4.    Exercici dels seus drets.
A més del dret d'accés a les seves dades personals (Art. 15 RGPD) té el dret de rectificació dels mateixos (Art. 16 RGPD); el dret a la supressió d'aquests (Art.17 RGPD); el dret a la limitació del seu tractament (Art. 18 RGPD), el dret a la portabilitat d'aquests (Art. 20 RGPD) així com el dret d'oposició al tractament dels mateixos (21 RGPD).
Si desitja exercir qualsevol d'aquests drets, si us plau posi's en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades:

MOTORS I VENTILADORS, S.L.
Delegado de protección de datos
C/Conca de Barberà 6,
08211 CASTELLAR DEL VALLÈS
BARCELONA

o be por correo electrónico: airtecnics@airtecnics.com