AIRTECNICS, MOTORS I VENTILADORS SL l'informa que totes les dades rebudes a través de formularis electrònics, de correu electrònic, de correu postal o trucada telefònica seran tractats amb estricta confidencialitat d'acord amb la Política de Privacitat i de Seguretat de l'Empresa, així com amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Igualment, posa en el seu coneixement que disposa d'un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal.

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades de caràcter personal amb la finalitat de donar compliment als lícits objectius de l'empresa.

Els destinataris de la informació són totes les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradores de tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s'organitza l'empresa així com els estaments oficials que per llei exigeixin la cessió.

Mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic, comanda o acceptació de pressupost, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat i documental de les dades incloses en la base de dades anteriorment esmentada.

Les dades rebudes seran els estrictament necessaris per a la correcta identificació del remitent, així com per a dur a terme tasques bàsiques d'administració, comercialització i prestació dels serveis de AIRTECNICS, MOTORS I VENTILADORS SL

Igualment l'informem que vostè té dret a exercitar els drets d'accés a les seves dades personals (Art. 15 RGPD) té el dret de rectificació dels mateixos (Art. 16 RGPD); el dret a la supressió d'aquests (Art.17 RGPD); el dret a la limitació del seu tractament (Art. 18 RGPD), el dret a la portabilitat d'aquests (Art. 20 RGPD) així com el dret d'oposició al tractament dels mateixos (21 RGPD).

Per a exercitar els drets a dalt esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres enviant-nos un e-mail a  airtecnics@airtecnics.es, o per correu a AIRTECNICS, MOTORS I VENTILADORS SL, c/Conca de Barberà, 6, 08211 Castellar del Vallès, Barcelona (Spain).